تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند/   دقیقه/1387


کارگردان: رسول انتشاری


فیلم بردار: امیر امان زاده


 تدوین گر: رسول انتشاری


 تهیه کننده: 


 خلاصه فیلم: 

 مستندی در موردآموزش پرواز کردن با پارا گلایدر