تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 

مستند/ 33 دقیقه/تولید/ رنگی


کارگردان: رخشان بنی اعتماد


فیلم بردار: محمود بهادری


 تدوین گر: پریچهر ممتحن


 تهیه کننده: سیمای حمهوری اسلامی ایران ، شبکه اول ، گروه اقتصاد


 

 سیل مهاجرت های دائمی به دلیل تمرکز امکانات درمانی / بهداشتی / آموزشی به سوی تهران رو به افزایش است و تهران در چنبره مشکلات بسیار ، روز به روز وسیع تر می شود و جمعیت بیشتری را می بلعد .