تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند «رقص شمشیر»/ 16 م .م سیاه و سفید/15 دقیقه/تولید 1346


کارگردان: ناصر تقوایی


 پژوهشگر: ناصر تقوایی


فیلمبردار: امیر کراری


تهیه کننده: فیروز یارشال

 محصول: رادیو و تلویزیون ملی ایران


 خلاصه فیلم: 

 فیلم مستند«رقص شمشیر»،عده ایی زن و مرد کنا ساحل مشغول کارند.چند مرد، «گرگور» که نوعی وسیله صید ماهی است را می سازند.صدای طبل بلند می شود.عده ایی مرد پشت به دریا با شمشیرهای در غلاف می رقصند.چهار مرد در جلوی آنها با کوبیدن بر دمام آنها را همراهی می کنند.در پس زمینه تصویر دولنج و یک بلم لنگر انداخته است.