تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 نصیب نصیبی،

به همت انجمن مستندسازان سینمای ایران، روز يكشنبه 1383/2/6 مراسمي به ياد نصيب نصيبي مستندساز كشورمان برگزار شد.

 

فیلم ها

تالیف

  • نویسنده

جوایز

  • جایزه

حضوردر

  • جشنواره 

از طریق دکمه زیر، اطلاعات این صفحه را، تکمیل نمایید.

تکمیل اطلاعات فیلمساز