حسام اسلامی، متولد سال 1360 در اهواز است و تحصیلات خود را در رشته کارشناسی ارشد سینما به پایان رسانیده است.


فیلم ها:

  •     یادداشت های عراق  (1392)
  •     رشید
  •     خانه ما
  •     متهمین دایره بیستم
  •     بی کودکی
  •     عادت می کنیم
  •     پیامبر طبیعت
  •     قاره جنوبی
  •     ما اینجا هستیم

جوایز


حضور در :


 

   اطلاعات این صفحه را بروزرسانی کنید.

      بروزرسانی فیلمبا