دهمین جشنواره بین المللی سینمای مستند ایران (سینما حقیقت) 

 14 تا 21 آذرماه 1395

 مکان: تهران - سینما فلسطین و سپیده

هیات داوران :

داوران بخش مسابقه ملی : شهاب اسفندیاری، محمدرضا اصلانی ، ارد زند ، منوچهر شاهسواری، فرشاد فرشته‌ حکمت ، محمد مقدم و مهدی منیری

 موضوع جشنواره: 

بازنمايی تاریخ و فرهنگ جامعه‌ی ايرانی- اسلامی؛ صيانت از هويت ملی مبتنی بر انگاره‌های دينی و ايرانی؛ تقويت سينمای مستند خلاق ايران؛ بيان نسبت سينمای مستند با واقعيت‌های اجتماعی؛ آشنايی فيلمسازان كشور با تحولات نوين سينمای مستند جهان؛ توجه به اهمیت اقتصاد سینمای مستند با تاکید بر رفع موانع تولید، توزیع و نمایش این آثار در عرصه‌های داخلی و خارجی، از اصول و اهداف این جشنواره است.


بخش‌ های اصلی دهمین دوره جشنواره سینما حقیقت

 مسابقه ملی (مستندهای کوتاه/ نیمه‌بلند/ بلند)، مسابقه بین‌الملل (مستندهای کوتاه/ نیمه‌بلند/ بلند)، جایزه شهید آوینی، بخش‌های جنبی ملی و بین‌المللی، کارگاه‌های تخصصی و بازار فیلم مستند


 جوایز دهمین جشنواره سینماحقیقت :

- مسابقه ملی :

* بهترین فیلم مستند کوتاه (کارگردانی): مهدی اسدی (جمعه قالی) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 80 میلیون ریال جایزه نقدی

* بهترین فیلم مستند نیمه‌بلند (کارگردانی): محمدرضا حافظی (راه بی‌عبور) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 100 میلیون ریال جایزه نقدی

* بهترین فیلم مستند بلند (کارگردانی): محمد کارت (آوانتاژ) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 120 میلیون ریال جایزه نقدی

* بهترین پژوهشگر: سیدوحید حسینی (بزم رزم) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال جایزه نقدی

* بهترین تصویربردار: حجت طاهری (پرندگان در سایه) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون ریال جایزه نقدی

* بهترین صدا: آرش قاسمی (آوانتاژ و بزم رزم) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون ریال جایزه نقدی

* بهترین تدوین: آرش لاهوتی (آبی کمرنگ) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون ریال جایزه نقدی

* بهترین نویسنده متن: ناصر حبیبیان (کوپریتو) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون ریال جایزه نقدی

* بهترین آهنگساز: صبا ندایی (آوانتاژ) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون ریال جایزه نقدی

* جایزه ویژه هیات داوران: محمدرضا وطن‌دوست (ننا) تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 60 میلیون ریال جایزه نقدی

* جایزه ویژه دبیر جشنواره: هادی معصوم‌دوست (خوان بی خان) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال جایزه نقدی

* بهترین تهیه‌کننده فیلم : مهتاب کرامتی (صفر تا سکو) و طهورا ابوالقاسمی(صفر تا سکو) تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 140 میلیون ریال جایزه نقدی

 

- جایزه شهید آوینی :

بهترین فیلم کوتاه: پسرم (محمدمهدی خالقی) تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ 80 میلیون ریال جایزه نقدی

بهترین فیلم نیمه‌بلند: ابوالفضل نیستان (محمدتقی رحمتی) تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ 100 میلیون ریال جایزه نقدی

بهترین فیلم بلند: آبی کمرنگ (آرش لاهوتی) تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ 120 میلیون ریال جایزه نقدی

جایزه ویژه هیات داوران: ماجد نیسی (آن دو) تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ 60 میلیون ریال جایزه نقدی

جایزه ویژه دبیر جشنواره: انحصر ورثه (محمدعلی شعبانی) تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و 6 میلیون تومان جایزه نقدی

جایزه ویژه مدافعان حرم: شام آخر (محمد قانع‌فرد) دریافت تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ 80 میلیون ریال جایزه نقدی

 

- بخش خرد و تجربه :

جایزه اول: سعید آلبوعبادی (گاهی روی آب) لوح افتخار، نشان جشنواره و مبلغ 50 میلیون ریال جایزه نقدی

جایزه دوم: منوچهر مشیری (با زبان خاموش) لوح افتخار، نشان جشنواره و مبلغ 40 میلیون ریال جایزه نقدی

جایزه سوم: سعید بهلولی (سایه‌های تنهایی) لوح افتخار، نشان جشنواره و مبلغ 30 میلیون ریال جایزه نقدی

 

- مسابقه بین‌الملل :

* مستندهای کوتاه و نیمه‌بلند:

لوح تقدیر: سعید شریعتی (پسین) لوح

بهترین فیلم کوتاه: نان و چای (سارا کاسکاس) تندیس جشنواره به همراه 3000 دلار جایزه نقدی

بهترین فیلم نیمه‌بلند: مهدی قنواتی (همجا) تندیس جشنواره به همراه 4000 دلار وجه نقد

جایزه ویژه هیات داوران: ایرنه دونیزیو (ساحل‌ها زیر آفتاب امن و امان شمال) تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 2000 دلار

* ‌مستند بلند :

لوح تقدیر: محسن استاد علی (زنانگی)

بهترین فیلم بلند: آرش لاهوتی (آبی کمرنگ) تندیس جشنواره و دیپلم افتخار بهترین فیلم مستند بلند به همراه مبلغ 5000 دلار جایزه نقدی

جایزه ویژه هیات داوران: ویتالی مانسکی (زیر آفتاب) تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 2000 دلار

 

جوایز فیلم نت :

محسن استادعلی (زنانگی)، حسام اسلامی (متهمین دایره بیستم) و محمدرضا هاشمیان(رئیس الوزرا) دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال جایزه نقدی

جایزه شبکه مستند :

سید وحید حسینی (بزم رزم) دیپلم افتخار ، نشان شبکه مستند و مبلغ 50 میلیون ریال جایزه نقدی

 

هنر و تجربه :

بهتاش صناعی ها و مریم مقدم (دیپلماسی شکست‌ناپذیر آقای نادری) تندیس همراه ۸۰ میلیون ریال جایزه نقدی


 

در بخش غیر رقابتی (خارج از مسابقه)،این جشنواره، فیلم مستند « از مشرق به مغرب » آخرین ساخته استاد منوچهر طیاب به نمایش در آمد. منابع :

                       http://irandocfest.ir

            http://www.cinematajrobi.ir