مهدی اسدی، متولد سال 1350 در تهران است و تاکنون چند اثر مستند ساخته است.


فیلم ها:

    •    بوم‌های سنگی
    •    برکه کهن رویای سنجاقک
    •    رقص‌های طلایی
    •    جمعه قالی

 جوایز :


 حضور در جشنوارهحضور در :

    •       

 

   اطلاعات این صفحه را بروزرسانی کنید.

      بروزرسانی فیلمبا