تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 سوسن بیانی، اکنون در ایتالیا مشغول فعالیت سینمایی است. و در زمینه تدوین و فیلمسازی فعالیت می کند.


فیلم ها :

  • مستند «در جستجو»
  • «آبادان ما»
  • «تلویزیون 57»
  • مستند«به من نگاه كن»
  • «که در کابوسی زرد خمیازه می‌کشد»
  • «کابوس زرد»

تالیف :

  • نویسنده

  جوایز :

  • جایزه

 حضور در جشنوارهحضور در :




 

از طریق دکمه زیر، اطلاعات این صفحه را، تکمیل نمایید.

تکمیل اطلاعات فیلمساز