تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران، این انجمن عضو جامعه اصناف سینمایی ایران (خانه سینما) است.

 انجمن منتقدان و نویسندگان که از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز کرده‌است. این انجمن هر سال جشنی را در قالب جشن منتقدان سینمایی برگزار می‌کند که در سال‌های اخیر بر اساس رای‌گیری اعضای آن به سینماگران منتخب جایزه اهدا می‌شود. تا به حال سیزده دوره از این جشنواره برگزار شده‌است.

همچنین این انجمن هر سال جایزه‌ای با عنوان جایزه نوشتار سینمایی برگزار می‌کند که با انتخاب داوران به منتقدان و نویسندگان برتر جایزه اهدا می‌شود. تا به حال چهارده دوره از این جشن برگزار شده‌است.

 

جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی

 

 

شرایط عضویت

ماده نه: عضویت در انجمن به صورت رسمی (پیوسته یا وابسته) و افتخاری خواهد بود.

 

اعضای پیوسته شامل افراد زیر:

الف) منتقدان با داشتن حداقل 3 سال سابقه مستمر نقد نویسی در نشریات کشور .

ب)  نویسندگان سینمایی با داشتن 4 سال سابقه مستمر نویسندگی (یا ترجمه سینمایی) در نشریات کشور.

 تبصره 1 : نویسندگان سینمایی با داشتن 2 کتاب تالیفی و یا 3 کتاب ترجمه ای سینمایی می توانند به عضویت انجمن در آیند.

 تبصره 2 : فقط اعضای پیوسته می توانند به عضویت در شورای مرکزی در آیند و بازرس انجمن شوند.

 تبصره 3: سر دبیران یا اعضاء شورای سر دبیری مطبوعا ت سینمایی با داشتن دو سال سابقه فعالیت از شمول بندهای الف و ب ماده فوق الاشعار مستثنی هستند و قهرا عضو پیوسته تلقی می شوند.

 تبصره 4: نویسندگان و منتقدان سینمایی در صورت داشتن لیسانس در زمینه علوم انسانی و هنر می توانند با دو سال سابقه فعالیت مستمر عضو پیوسته انجمن باشند.

 تبصره 5: حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای عضویت پیوسته در انجمن الزامی است .با تشخیص  اکثریت اعضاء شورای مرکزی نویسندگان و منتقدینی که در زمینه تخصص خود اشتهار و سابقه فعالیت مستمر دارند از این قاعده مستثنی هستند.

 

اعضای وابسته

 نویسندگان و منتقدانی که حائز شرایط عضویت پیوسته نیستند در صورت داشتن حداقل 2 سال سابقه می توانند به عضویت وابسته در آیند.

 شورای مرکزی انجمن می تواند به تشخیص اکثریت- چهار رای- از افراد صاحب نام در عرصه نوشتار سینمایی برای عضویت افتخاری انجمن دعوت نماید.

 

شرایط عضویت

الف) در خواست کتبی برای عضویت

ب) پذیرفتن کلیه مفاد اساسنامه

ج) پرداخت حق عضویت

 بررسی شرایط عضویت افراد توسط شورای مرکزی و بازرس مطابق با اساسنامه و آیین نامه های داخلی انجمن صورت می گیرد.

تبصره: در صورتی که بازرس شرایط متقاضیان عضویت را مطابق با اساسنامه تشخیص ندهد پرونده متقاضی مذکور به شورای مرکزی اعاده می شود واگر شورا اصلاحات مورد نظر بازرس را نپذیرفت موضوع به مجمع عمومی ارجاع داده می شود.

 

تشخیص لغو یا تعلیق عضویت افراد در انجمن به پیشنهاد اکثریت شورای مرکزی و با تصویب دو سوم اعضاء مجمع عمومی است.

تبصره: شورای مر کزی و بازرسان انجمن موظفند در پایان هر سال پرونده فعالیت اعضاء را در مورد بررسی قرارداده و در صورت حائز نبودن شرایط عضویت، پیشنهاد لغو عضویت را به مجمع عمومی ارایه دهند.

 

فهرست اعضاء شورای انجمن منتقدان و نویسندگان ایران :


  •  جواد طوسی رییس شورای مرکزی
  • رضا درستکار عنوان نایب رییس
  • کامران ملکی مسوول روابط عمومی
  • علی علایی خزانه دار
  • زهرا مشتاق منشی شورای مرکزی
  • شاهین امین سردبیر سایت انجمن

سال 1398


 

 در سال 98 اساسنامه انجمن منتقدان با اکثریت آراء به تصویب مجمع عمومی مؤسس انجمن صنفی کارگری منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی رسید.

 

 مشاهده وبسایت انجمن : https://isfcw.ir/